Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 1 Tahun 2019 : Pindaan Waktu Bekerja Untuk Staf UniMAP Sempena Bulan Ramadhan 1440 Hijrah | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 2 Tahun 2019 : Pengecualian Potongan Pinjaman Perumahan bagi PengiraanPendapatan Bersih Penjawat Awam | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 3 Tahun 2019 : Kemudahan Cuti Keagamaan | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 4 Tahun 2019 : Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Deepavali Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Hindu | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2019 : Garis Panduan Permohonan Sijil Pengecualian Cukai Jualan | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad   
   
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2019 : Lampiran 1 Akta Cukai Jualan | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2019 : Lampiran 2 Borang Permohonan Sijil Pengeculian Cukai Jualan | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2019 : Lampiran 3 Carta Alir Bagi Permohonan Sijil Pengeculian Cukai Jualan | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad   
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2019 : Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2019 | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad   
   
Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2019 Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2018 : Makluman Berkaitan Penurunan Kuasa-Kuasa Naib Canselor Selaku Pegawai Pengawal Bagi Menjalankan Tugas Pengurusan Kewangan Di Peringkat PTj/PTj Pemegang Peruntukan Kepada Ketua Jabatan/Dekan/Pengarah/Penyelaras di Universiti Malaysia Perlis | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad  
   
Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2019:Lampiran Surat Perwakilan Kuasa Bagi Menjalankan Tugas Pengurusan Kewangan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj)/PTj Pemegang Peruntukan Di Uiversiti Malausia Perlis | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad  
   
Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2019:Lampiran B Cadangan Nama Untuk Penurunan Kuasa Bagi Menjalankan Tugas Pengurusan Kewangan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj)/PTj Pemegang Peruntukan UniMAP Semasa Ketiadaan Ketua Jabatan | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad  
     
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2019 : Peraturan Penutupan Akaun Akhir UniMAP Tahun Kewangan 2019| Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad    
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 5 Tahun 2019 : Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Kristian | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum    
   
 Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 6 Tahun 2019 : Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Tahun Baru Siam(Songkran) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yangberketurunan Siam | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
 Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 7 Tahun 2019 : Bayaran Insentif Tugas Kewangan | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 8 Tahun 2019 : Dasar Sangkutan Staf Pentadbiran (Bukan Akademik) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)| Unit Cuti Belajar, Jabatan Pendaftar | 2019 | Terhad  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 9 Tahun 2019 : Dasar Sangkutan Staf Akademik Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)| Unit Cuti Belajar, Jabatan Pendaftar | 2019 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2019 : Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah Tahun 2019 Universiti Malaysia Perlis | Jabatan Bendahari | 2019 | Terhad    
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 10 Tahun 2019 : Pindaan Kaedah Merekod Kehadiran Bagi Staf Akademik | Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2019 | Umum  
   
   
   

 

 


search
Go to top