Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2016 : Jadual Pembayaran Gaji Staf Bagi Tahun 2016 | Jabatan Bendahari | 2016 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2016 : Penguatkuasaan Penggunaan Borang Kemaskini Maklumat Pembekal Bagi Tujuan Pembayaran Melalui Electronic Fund Transfer (EFT) oleh Pembekal/Syarikat/Kontraktor UniMAP | Jabatan Bendahari | 2016 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2016 : Penguatkuasaan Penggunaan Borang Permohonan Pembayaran Secara Pindahan untuk PTj/Penyelidik di UniMAP | Jabatan Bendahari | 2016 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2016 : Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah Tahun 2016 | Jabatan Bendahari | 2016 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2016 : Garis Panduan Berkaitan Ringkasan Kadar Kelayakan Staf Bagi Kemudahan/Tempahan Penerbangan dan Penginapan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2016 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2016 : Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2016 | Jabatan Bendahari | 2016 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2016 : Garis Panduan Pembayaran EFT kepada Individu Luar/ Jemputan (Selain Pelajar, Staf Atau Pembekal/Syarikat/Kontraktor) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2016 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 8 Tahun 2016 : Jadual Pembayaran Gaji Staf Bagi Tahun 2017 | Jabatan Bendahari | 2016 | Umum
 
Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2016 : Makluman Berkaitan Langkah-Langkah Penjimatan (Tindakan Hebahan Berdasarkan Minit Mesyuarat EXCO UniMAP Bil. 1/2016) | Jabatan Bendahari | 2016 | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2016 : Makluman Hari Kelepasan Am Negeri Perlis Bagi Tahun 2016 | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2016 : Dasar Penjimatan Kos Panggilan Telefon | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2016 : Pindaan Waktu Bekerja Untuk Kakitangan UniMAP Sepanjang Bulan Ramadhan 1437 Hijrah | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 4 Tahun 2016 : Pelaksanaan Panduan Pakaian Korporat Formula 1 (F1) Bagi Staf Universiti Malaysia Perlis | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2016 : Garis Panduan Pelupusan Dokumen Peperiksaan Dan Hasil Kerja Amali Pelajar | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 6 Tahun 2016 : Makluman Hari Kelepasan Am Negeri Perlis Bagi Tahun 2017 | Umum

 


search
Go to top