Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2013: Makluman Pengedaran Pekeliling Bendahari berkaitan Peraturan bagi Perolehan Perkhidmatan Pakej Perjalanan ke Luar Negara dan Perolehan Perkhidmatan Cetakan | Jabatan Bendahari | 2013 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2013: Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2013 | Jabatan Bendahari | 2013 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2013: Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2013 | Jabatan Bendahari | 2013 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2013: Penggunaan Baki Kumpulan Wang Pembangunan RMK8 (Tabung Lebihan Baki RMK8) | Jabatan Bendahari | 2013 | Sulit
Sila berurusan dengan Jabatan/PTj/Unit berkaitan
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2013 : Peraturan Dan Syarat Pemberian Cuti Gantian (Replacement Leave) | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2013 : Dasar Tuntutan Balik Pembayaran Pasport/Visa Atas Urusan Rasmi Universiti | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2013 : Pengendalian Dan Pengurusan Kes-Kes Ketidakhadiran Bertugas Kakitangan/Pegawai Universiti Malaysia Perlis | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 4 Tahun 2013 : Prosedur Permohonan Cuti Rehat (Atas Sebab Kecemasan) Bagi Staf Universiti Malaysia Perlis | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2013 : Skim Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan (Cbsps) Universiti Malaysia Perlis | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 7 Tahun 2013 : Skim Pengajian Pasca Kedoktoran Unimap (Staf Unimap) | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 6 Tahun 2013 : Skim Penerimaan Calon Untuk Pengajian Pasca Kedoktoran UniMAP (Bukan Staf UniMAP) | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 8 Tahun 2013 : Makluman Hari Kelepasan Am Bagi Tahun 2014 | Umum

 


search
Go to top