Pekeliling Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam | Unit Latihan, Jabatan Pendaftar | Bil.6/2005 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2010: Garis Panduan Penutupan Akaun Bagi Tahun Kewangan 2010 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2010 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2010: Informasi Umum Kumpulan Wang Konsultansi - Akaun Tabung Program Konsultansi (Pindaan) | Jabatan Bendahari | 2010 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2010: Manual Prosudure Slip Gaji atas talian melalui OFIS (Online Financial Information System) | Jabatan Bendahari | 2010 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2010: Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah Tahun 2010 | Jabatan Bendahari | 2010 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2010: Tempahan Tiket Penerbangan Air Asia (Waran) | Jabatan Bendahari | 2010 | Terhad
UniMAP/BEND/08/008 (23) bertarikh 1 Mac 2016 - Surat Makluman berkaitan e-ticketing bagi Pembelian Tiket Penerbangan oleh UniMAP Holdings Sdn Bhd (penerbangan AirAsia). Rujuk surat bil. UniMAP/BEND/08/008 (23) bertarikh 1 Mac 2016
 
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2009: Pemberitahuan Berkenaan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih | Jabatan Bendahari | 2009 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2009: Penguatkuasaan Penyenggaraan Daftar Bil | Jabatan Bendahari | 2009 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2009: Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2009 | Jabatan Pendaftar | 2009 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2009: Penetapan Amaun Kelulusan Kemudahan Wang Panjar Runcit Penyelidikan | Jabatan Bendahari | 2009 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2009: Informasi Ringkas berkaitan Akaun Khas (Program Persidangan/Seminar anjuran PTJ UniMAP) - Pindaan Informasi Tahun 2008 | Jabatan Bendahari | 2009 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2009: Makluman | Jabatan Bendahari | 2009 | Terhad
Makluman berkaitan: a) Penubuhan tabung Pindahan Baki Program Yang Telah Tamat b) Penindahan Baki Akhir bagi Program yang Telah Tamat selepas Enam (06) Bulan Program Selesai Dijalankan oleh PTJ UniMAP
 
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2009: Penubuhan Tabung Amanah bagi Denda LAD-Pembangunan Kampus Tetap (Kumpulan Wang Pembangunan) | Jabatan Bendahari | 2009 | Sulit
Sila berurusan dengan Jabatan/PTj/Unit berkaitan
 
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2008: Penguatkuasaan Pembelian Menggunakan Pesanan Belian | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2008: Penguatkuasaan Pemberian Pendahuluan Diri/ Program | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2008: Garis Panduan Berkaitan Pembayaran: Wang Panjar Runcit | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2008: Garis Panduan Pembayaran Inbois Kepada Pembekal | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
Baca bersama PB Bil. 2 Tahun 2016
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2008: Garis Panduan berkaitan Pembayaran: Pembayaran Pendahuluan Program/ Aktiviti | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2008: Garis Panduan berkaitan Pembayaran: Pembayaran Tuntutan Penggunaan Wang Sendiri | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2008: Garis Panduan Pembayaran Pendahuluan Diri (Luar Negara) | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 8 Tahun 2008: Garis Panduan Pembayaran Tuntutan Elaun Perjalanan | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 9 Tahun 2008: Garis Panduan berkaitan Pembayaran: Pembayaran untuk Penginapan dan penerbangan | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 11 Tahun 2008: Kadar Tuntutan Elaun Bertugas Rasmi Bagi Selatan Thailand | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 12 Tahun 2008: Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Bagi Staf Yang Diarah Membuat Kerja Lebih Masa | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 13 Tahun 2008: Pembayaran Elaun Perjalanan Kenderaan - Tuntutan Perbatuan bagi Staf Projek Penyelidikan (RO/RA) Kumpulan Wang Penyelidikan | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 14 Tahun 2008: Informasi Am berkaitan Akaun Khas | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 15 Tahun 2008: Penubuhan Kumpulan Wang bagi Lebihan/Baki RMK8 Pembangunan Kampus Tetap | Jabatan Bendahari | 2008 | Sulit
Sila berurusan dengan Jabatan/PTj/Unit berkaitan
 
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2007: Makluman Prosedur Baru Pembayaran Tempahan Penginapan | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2007: Tempoh Masa Pemprosesan Invois di PTJ | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2007: Dokumen yang diperlukan untuk Bayaran Honororium: Salinan Kad Pengenalan untuk Tujuan Pembayaran | Jabatan Bendahari | 2007 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2007: Borang Penggunaan Wang Panjar | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
Rujuk PB Bil. 7 Tahun 2016
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2007: Jadual Ringkasan Kelayakan Elaun Tuntutan Perjalanan | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2007: Informasi berkaitan Geran Penyelidikan | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2007: Manual Penggunaan IUS Kewangan (Capaian Laporan Perbelanjaan Projek Penyelidikan) | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 8 Tahun 2007: Peraturan Tuntutan Elaun Lebih Masa | Jabatan Bendahari | 2008 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 9 Tahun 2007: Nota Taklimat Pengurusan Harta Modal 2007 | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 10 Tahun 2007: Nota Bengkel Pekeliling Perbendaharaan 5/2007 Peringkat IPTA | Jabatan Bendahari | 2007 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2005: Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Dan Bank Simpanan Nasional (BSN) Kepada Kakitangan UniMAP | Jabatan Bendahari | 2005 | Terhad
 
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2010 : Dasar Penggiliran Tugas/Pusingan Kerja Bagi Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Staf Kumpulan Sokongan
 
 

 


search
Go to top