Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2012: Makluman Pengedaran Pekeliling Bendahari berkaitan Penetepan Kadar Standard bagi Perbelanjaan Jamuan (per kepala) | Jabatan Bendahari | 2012 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2012: Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2012 | Jabatan Bendahari | 2012 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2012: Jadual Ringkasan Kelayakan Elaun Tuntutan Perjalanan (Pindaan April 2012) | Jabatan Bendahari | 2012 | Terhad
Rujuk PB Bil. 5 Tahun 2016
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2012: Manual Pengguna EC Form online | Jabatan Bendahari | 2012 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil.5 Tahun 2012: Penubuhan Tabung Khas Aktiviti Pencegahan Penyalahgunaan Dadah, Substan & Alkohol (APDSA) IPT di UniMAP | Jabatan Bendahari | 2012 | Sulit
Sila berurusan dengan Jabatan/PTj/Unit berkaitan
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2012 : Makluman Hari Kelepasan Am Bagi Tahun 2012 | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2012 : Skim Jurutera Profesional Di Kalangan Staf Di Universiti Malaysia Perlis | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2012 : Garis Panduan Etika Pakaian Staf Universiti Malaysia Perlis | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 4 Tahun 2012 : Kadar Bayaran Saguhati Tenaga Pengajar Sambilan Staf Bukan Akademik UniMAP Dan Pihak Luar (Penjawat Awam/Industri) Di Universiti Malaysia Perlis | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 5 Tahun 2012 : Penguatkuasaan Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G - Mematuhi Waktu Bekerja | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 6 Tahun 2012 : Kadar Bayaran Saguhati/Honorarium Kepada Penceramah/Fasilitator Yang Terdiri Daripada Staf Di Universiti Malaysia Perlis | Terhad

 


search
Go to top