Pekeliling Bayaran Saguhati kepada Pensyarah, Penceramah dan Fasilitator Sambilan | Unit Latihan, Jabatan Pendaftar | Bil.2/2015 | Umum
 
Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2015: Surat Peringatan Berkaitan Tatacara Perolehan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2015: Penguatkuasaan Perolehan Menggunakan Pesanan Belian | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2015: Langkah Penjimatan Dalam Perolehan UniMAP | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.2 Tahun 2015: Jadual Pembayaran Gaji Staf Tetap/Kontrak/Felo/SLAB/ SLAI Bulanan Bagi Tahun 2015 | Jabatan Bendahari | 2015 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil.3 Tahun 2015: Garis Panduan Belanja Berhemah Tahun 2015 | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.4 Tahun 2015: Penguatkuasaan Penggunaan Borang Tempahan Penerbangan dan Penginapan | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.5 Tahun 2015:Makluman Kem. Kewangan bil. KK/GIC/G(R)10/535/391/1 SK.5(5) 6 April: Arahan Penangguhan Pembelian Aset di Luar Negara Bagi Pelaburan SUKUK & Bon Terbitan Kerajaan / Syarikat Kerajaan di Luar Negara (Pengecualian Khas)
 
Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2015: Jadual Pembayaran Gaji Staf Kunjungan, Karyawan Tamu dan Staf Sambilan Bagi Tahun 2015 | Jabatan Bendahari | 2015 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil.7 Tahun 2015: Garis Panduan Tabung Penjanaan Pendapatan (Enterprise) PTJ | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.8 Tahun 2015: Penguatkuasaan Penggunaan Borang Permohonan Untuk Akses/Capaian IUS Kewangan oleh Ketua Penyelidik di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.9 Tahun 2015: Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2015 | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.10 Tahun 2015: Garis Panduan Perlaksnaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Universiti Malaysia Perlis | Jabatan Bendahari | 2015 | Terhad

 


search
Go to top