Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2014: Makluman Penguatkuasaan Peraturan Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Ketika Bertugas Rasmi Dan Bertugas Lebih Masa | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014: Makluman Awal mengenai Penetapan Prosedur ISO bagi Pembayaran Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri | Jabatan Bendahari | 2014 | Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2014: Peraturan Penutupan Akaun Akhir Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Tahun Kewangan 2014 | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2014: Makluman: Notifikasi EFT oleh pihak Bank Muamalat (M) Bhd (iBIZ Muamalat) | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.5 Tahun 2014: Pembayaran Tuntutan Secara Electronic Fund Transfer (EFT) | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 6 Tahun 2014:Makl. Penguatkuasaan Penggunaan Borang Permohonan Pengeluaran Pesanan Belian (PO/LO/Waran) Penerbangan & Penginapan (Selain Vot dikendalikan Pejabat/Kawalan NC) mulai 1 April 2014 | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2014: Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah Tahun 2014 | Jabatan Bendahari | 2014 | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2014 : Garis Panduan Dan Tatacara Lawatan Persendirian Ke Luar Negara Bagi Staf Universiti Malaysia Perlis
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2014 : Pemberian Bantuan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Bagi Lantikan Pegawai Perhubungan Awam Dan Pegawai Khas Naib Canselor
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2014 : Dasar Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah/Pertukaran Ke Luar Stesen
 
 
 
 
 

 


search
Go to top