Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2018 : Peraturan Menjalankan Kerja Lebih Masa di Universiti Malaysia Perlis | Bahagaian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2018 : Jadual Pembayaran Gaji Tahun 2018 | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2018 : Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah 2018 | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Penguatkuasaan Borang(Bahagian Bayaran) | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad (Pindaan 1)  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 1 Borang Permohonan Wang Panjar | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 2 Borang Penggunaan Telefon Bimbit | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 3 Borang Pembayaran Balik Wang Sendiri | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 4 Borang TEP Dalam Negeri | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 5 Borang TEP Luar Negara | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 6 Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Sendiri | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 7 Borang Permohonan Tempahan Penerbangan | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad (Pindaan 1)  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 : Lampiran 8 Borang Tempahan Penginapan | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad (Pindaan 1)  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2018 : Skim Pinjaman Kenderaan BSN kepada Staf UniMAP|Jabatan Bendahari|2018|Terhad (Pindaan 1)  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2018 : Lampiran 1 Borang Permohonan Pinjaman BSN - UniMAP | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2018 : Lampiran D Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP9.3 | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2018 Penurunan Kuasa Pengeluaran PO Penginapan Kepada PTj | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2018:Makluman berkaitan Penurunan Kuasa Naib Canselor bagi menjalankan tugas Pengurusan Kewangan kepada Ketua Jabatan/Dekan/Pengarah/Penyelaras di peringkat PTj/PTj Pemegang Peruntukan di UniMAP|Jabatan Bendahari|2018|Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2018:Salinan urat Penurunan Kuasa Naib Canselor Kepada Ketua Jabatan dan Lampiran A|Jabatan Bendahari|2018|Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2018:Lampiran B, C, C(i), D dan E (Pindaan 1) | Jabatan Bendahari|2018|Terhad   
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2018 : Pindaan Waktu Bekerja Untuk Kakitangan UniMAP Sepanjang Bulan Ramadhan 1439 Hijrah | Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 7 Tahun 2018 : Makluman Berkaitan Penurunan Kuasa Bagi Pengeluaran PO Penerbangan Kepada PTj | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
Pekeliling Bendahari Bil. 8 Tahun 2018 : Penutupan Akaun UniMAP Tahun 2018 | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 9 Tahun 2018 : Penurunan Kuasa Pengeluaran PO Penerbangan Kepada PTj|Jabatan Bendahari|2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 9 Tahun 2018 : Lampiran 1 (Borang Tempahan Penerbangan Dengan Ejen Menggunakan Peruntukan Mengurus PTj)|Jabatan Bendahari|2018 | Terhad  
   
Pekeliling Bendahari Bil. 9 Tahun 2018 : Lampiran 2 dan 3 (Waran Perjalanan Udara)|Jabatan Bendahari|2018 | Terhad  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 3 Tahun 2018 : Kemudahan Cuti Umrah | Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 4 Tahun 2018 : Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam | Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 5 Tahun 2018 : Pekeliling Jabatan Pendaftar,Bil.5 Tahun 2018,Pelaksanaan Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung | Bahagaian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 5 Tahun 2018 : Lampiran A Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan | Bahagaian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 6 Tahun 2018 : Hari Kelepasan Am Persekutuan & Negeri Perlis | Bahagaian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar | 2018 | Umum  
   
Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2018 Pindaan Borang-Pekeliling Bendahari Bil.7 Tahun 2016 : Borang Maklumat / Profil Penerima Bayaran - Individu Di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2018 | Terhad  
   
Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2018:Lampiran Borang Maklumat / Profil Penerima Bayaran- Individu Di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)|Jabatan Bendahari|2018|Terhad  

 

 


search
Go to top