Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2017 : Tatacara Perolehan Secara Pembelian terus Bagi Had Nilai Melebihi RM2,000 sehingga RM20,000 | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2017 : Had Nilai Perbelanjaan Tanpa Menggunakan Borang Pesanan Belian Bagi Amaun RM2,000 dan ke bawah | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2017 : Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah Tahun 2017 | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2017:Garis Panduan Pemeriksaan Mengejut Bagi Kutipan Hasil, Panjar Wang Runcit, Setem & Barang-Barang Berharga Yang Lain di Setiap Pusat Tanggungjawab (PTj) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2017: Pindahan Peruntukan (Viremen) Perbelanjaan Mengurus UniMAP | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil.6 Tahun 2017:Pembayaran Dalam Tempoh 14 Hari dan Penyenggaraan Daftar Bil | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2017 : Pengisian Ruangan “Delivery Date” di dalam Skrin “Purchase Order Entry” IUS Kewangan UniMAP | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2017 : Pengurusan Pinjaman Perumahan di Jabatan Bendahari bersama Jabatan Pendaftar melalui Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA) | Jabatan Bendahari | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Pindaan Waktu Bekerja Untuk Kakitangan UniMAP Sepanjang Bulan Ramadhan 1438 Hijrah | BPSM, Jabatan Pendaftar | 2017 | Umum
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2017 : Kemudahan Cuti Kuarantin | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 2 Tahun 2017 : Peraturan Penanggungan Kerja Di Universiti Malaysia Perlis, Jabatan Pendaftar | 2017 | Terhad
 
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2017:Makluman Hari Kelepasan Am Negeri Perlis Bagi Tahun 2018|Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar|2017|Umum
 
Pekeliling Bendahari Bil.7 Tahun 2017 Penambahbaikan Format Baharu 2017 - Borang Pesanan Belian (PO) Universiti Malaysia Perlis|Jabatan Bendahari|2017|Terhad
 
Pekeliling Bendahari Bil. 8 Tahun 2017 Peraturan Penutupan Akaun Akhir UniMAP Tahun Kewangan 2017|Jabatan Bendahari|2017|Terhad
 

 


search
Go to top